IMG_20130512_194220 20130727_110630 20130727_122628 Catharina, Annika, Sara, Charlotte och Madeleine efter GP-loppet på Avenyn i Göteborg. Foto: Charlotta Gråberg Sara. Foto: Lars-Erik Heimholt Madeleine. Foto: Lars-Erik Heimholt Charlotte. Foto: Lars-Erik Heimholt Sara. Foto: Lars-Erik Heimholt Annika. Foto: Lars-Erik Heimholt Charlotte. Foto: Lars-Erik Heimholt Annika. Foto: Lars-Erik Heimholt Annika. Foto: Lars-Erik Heimholt Vid starten på Avenyn. Catharina, Charlotte, Sara och Annika. Foto: Lars-Erik Heimholt Charlotte tar hem GP-loppet under Wänershof 2-dagars i Vänersborg. Foto: Nicklas Johansson Charlotte överst på pallen efter linjeloppet i Vänersborg. Foto: Madeleine Andreasson